TOS SLOVAKIA s.r.o.

Bytčianska 56, 010 03 Žilina - Považský ChlmecVýroba lepených prvkov

Technológia na výrobu stavebného hranolu

MVF 5CM 200

Linka dĺžkového nadpájania MVF 5CM 200 (250)

MLH 200

Lamelovací lis MLH 200 (250)

Technológia na výrobu eurohranolov a spárovky

LINKY DLZKOVEHO NADPAJANIA

Linky dĺžkového nadpájania - schéma A

LISY

Lis lamelovací LE

LISY

Lis turniketový LTS a LTH

Stroje na výrobu okien, dverí a rámových konštrukcií

MVF 6 CENTRUM

Kombinovaná spodná frézka MVF 6 CENTRUM

MVF 6 PROFIL

Profilovacia frézka MVF 6 PROFIL

MVF 5C EURO

Čepovacia frézka MVF 5C EURO

RAMOVY LIS

Rámový lis A 2 x 3

Valid XHTML 1.0 Strict Seo servis Valid CSS!
Copyright © 2016 tos-slovakia.sk | Všetky práva vyhradené