TOS SLOVAKIA s.r.o.

Bytčianska 56, 010 03 Žilina - Považský ChlmecŠtvorstranná frézka FWP 22 super

FWP 22 super

FWP 22 super

Možné varianty

 • priemer pneumatických valcov prítlakov 50 mm
 • vkladací stôl s volnobežnými valčekmi
 • automatické primazávanie stola
 • pneumatické pomocné prítlačné kladky
 • pomocný poháňaný prítlak – pneumatický
 • ofukovanie stroja
 • varianta inovovaného stroja FWP 225 U SUPER umožňuje všetky známe varianty ako pôvodný stroj

Riadiací automat umožňuje nastavenie týchto funkcií:

 • automatické spúšťanie zvolených pracovných jednotiek
 • nameriavanie polohy hornej jednotky( nastavenie trámca)
 • možnosť nastavenia ľavej jednotky NC
 • funkcia ZAP ľavej jednotky
 • odčítanie skutečnej pracovnej rýchlosti
 • meranie opracovaných bm
 • odčítaie skutečne odpracovaných prevádzkových hodín
 • riadenie vkladačov a vkládacích dopravníkov
 • animácie funkcií stroja

Inovačné prvky

 • nové uložené univerzálne jednotky
 • pneumatické utužovanie hornej jednotky
 • nové rozloženie a zníženie počtu utužovacích pák
 • zvýšenie priemerov pracovných nástrojov na vertikálnych jednotkách na 200 mm
 • mazanie stroja z jedného miesta
 • nový ovládací panel s riadiacím automatom a dotykovou obrazovkou
 • ložiská vretenov FAG umožňujúce navýšenie otáčok bez výmeny ložiska na 7000 ot/min
 • ovládacie tyče spodných jednotiek umiestené v jednej rovine (klbkové hriadele)
 • posílenie elektromotora podávky 4 kW
 • kontrola prevádzkových hodnôt na dotykovej obrazovke
 • ostatné parametre stroja sú zhodné so strojom FWP 22

Elektrorozvadzač je dimenzovaný na plný rozsah výkonov elektromotorov ( 4 – 11 kW) Frekvenčný menič je dimenzovaný pre motor 4 kW s prúdovou rezervou pre nadmerné zaťaženie podávky.

Valid XHTML 1.0 Strict Seo servis Valid CSS!
Copyright © 2016 tos-slovakia.sk | Všetky práva vyhradené