TOS SLOVAKIA s.r.o.

Bytčianska 56, 010 03 Žilina - Považský ChlmecHranolovacie píly

Univerzálna hranolovacia píla UHP 250/700

HRANOLOVACIA PILA

Univerzálna hranolovacia píla UHP 250/700 je stroj určený k výrobe priziem. Pri priechode materiálu strojom dochádza k odrezaniu krajiny + maximálne jednoho kusu bočnej dosky z každej strany výrezu.

Píla je svojou kapacitou porezu okolo 20.000 m3 ročne určená pre malé a stredné prevádzky. Na stroji ide kvalitne spracovávať slabšiu gulatinu o maximálnom priemere 25 cm (priemer opísanej kružnice vrátane krivosti) v dĺžke od 2,0 do 5,0 m. Stavebnicová koncepcia stroja umožňuje ponúknuť zákazníkovi niekoľko variant hnacích motorov, rôzne vstupné a výstupné zariadenia a rôzné osadenia pílovými kotúčmi.

Robustný stojan stroja je zvarený z ocelových plechov a profilov. Na vstupnej strane je stroj vybavený hydraulicky ovládaným pridržovacím mechanizmom. Ten spolu s rozpínajúcimi klinmi na výstupe stroja zabezpečuje veľmi dobré vedenie rezaného materiálu aj pri vyššej rýchlosti posuvu.

Pílové kotúče sú montované na náboj závesu, ktorý je nasadený priamo na hriadeľ elektromotora. Vzdialenosť medzi jednotlivými kotúčmi v závese je vymedzená presnými distančnými krúžkami. Výškové nastavenie pracovných vretenov je riešené posunom celého vretena v prizmatickom vedení základového rámu. Tento posuv je ovládaný prostredníctvom elektromotora.

Stroj je na vstupnej strane vybavený dvoma radami zachycovačov spätného vrhu materiálu. Ovládánie týchto zachycovačov je riešené ručnými pákami. Všetky pohyblivé časti stroja sú dôsledne zakrytované, otvorenie krytov a zachycovačov blokuje spúšťanie stroja. Kryty obsahujú protihlukový poťah. Pre odsávanie odpadu je určený horný otvor v skrini stroja doplnený usmerňovacou klapkou. Súčasťou dodávky je prehladný ovládací pult a elektrorozvádzač.

Stroj je schválený Štátnou skúšobňou a plne vyhovuje platným predpisom EU.

HRANOLOVACIA PILA

Základne technické údaje

Maximálny priemer výrezu (opísaná kružnica vrátane krivostí) 250 mm
Minimálna šírka vyrábanej prizmy 80 mm
Maximálna dĺžka výrezu 5,0 m
Minimálna dĺžka výrezu 2,0 m
Maximálny priechod strojom 400 mm
Výška na vstupnú reťaz 800 mm
Priemer pilových kotúčov 650 alebo 700 mm
Posuvová rychlosť 5 - 45 m/min
Príkon hlavných motorov 2 x 30 kW
alternativne 2 x 37 kW
Príkon motorov posuvu 3,0 kW
Príkon stavacieho motora 0,37 kW

TOS SLOVAKIA s.r.o.

Bytčianska 56, 010 03 Žilina - Považský Chlmec

Copyright © 2019 tos-slovakia.sk | Všetky práva vyhradené

Powered by
ITEMAP