TOS SLOVAKIA s.r.o.

Bytčianska 56, 010 03 Žilina - Považský ChlmecZbíjacie automaty

Hydraulický zbíjací automat SMPA 500

ZBIJACI AUTOMAT

Konštrukcia a uplatnenie

Zbíjací automat SMPA 500 predstavuje modernú konštrukciu, riešenú ako robustné hydraulické zariadenie k zbíjaniu drevených paliet rôzných typov.

Je vhodným riešením všade tam, kde je potrebné kvalitne a rýchlo zbíjať palety s veľkou produktivitou práce a vysokou presnosťou schématu klincových spojov. Svojou koncepciou a cenou je určený do stredných drevárskych prevádzok s výkonom výroby paliet cca 500 – 550ks paliet za smenu s obslužnosťou 2 pracovníkov.

Bezpečnosť práce

Stroj splňuje prísne požiadavky na bezpečnosť, vyplývajúce z európskych noriem.

Systém práce na stroji

Stroj využíva systém zbíjania hotovej palety a prípravy nôh na spoločnom stole. Do pracovnej pozicie v ľavej časti stola sa vyskladajú kocky a spodné dosky spodnej časti palety (nohy).

 • (1) Do pracovnej pozície v pravej časti stroja sa preložia zhotovené spodné časti palety (nohy), na ktoré operátor vyskladá svlakové a pozdĺžne dosky hotovej palety.
 • (2) Po založeni operátor potvrdí automatický krok zbíjania, stroj prevedie príslušný počet taktov zbíjania.
 • (3) Hotová paleta po zbíjacom cykle zostáva vo výstupnej časti stroja a predpripravené spodné časti palety (nohy) sa vracajú späť do štartovnej pozície.
 • (4) V ďalších operáciach sa celý cyklus opakuje.
 • (5) Hotovú paletu z výstupovej časti stroja môže operátor odoberať ručne, alebo paleta môže prechádzať na dalšiu operáciu opracovania paliet.

Technický popis stroja

 • stroj umožňuje zbíjanie paliet rôzných typov, podľa použitej šablony (2-cestné palety; 4-cestné palety)
 • max. rozmer palety 1350×1500mm
 • min. rozmer palety 700×700mm
 • šablona dodávaná v štandarde (univerzálna prestaviteľná)
 • stroj pracuje so všetkými dostupnými voľne sypanými klincami (l=27–90mm), včetne klincov EPAL
 • štandardne 26 kusov zbíjacích jednotiek v rade (opce až 44 kusov zbíjacích jednotiek v rade)
 • min. rozteč klincov 25mm
 • tolerancia max. presnosti pozície úderov klincov +/- 1mm

Zástavba stroja do línie opracovávania paliet SMOP

Vhodnou možnosťou je zástavba stroja SMPA 500 do kompletnej línie opracovánvania paliet SMOP. Stroj SMOP umožňuje značenie, orez rohov, frézovanie a stohovanie paliet.

TOS SLOVAKIA s.r.o.

Bytčianska 56, 010 03 Žilina - Považský Chlmec

Copyright © 2019 tos-slovakia.sk | Všetky práva vyhradené

Powered by
ITEMAP